Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STUDIO 225 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-513) przy ulicy Nowogrodzkiej 4/2, NIP:5252951281 , która prowadzi sprzedaż produktów pod marką Studio 225, za pośrednictwem strony internetowej https://225.studio (określany dalej jako Sprzedawca).

  Kontakt ws. zarządzania danymi osobowymi:

  • kontakt pisemny: ul. Nowogrodzka 4/2, 00-513 Warszawa
  • kontakt telefoniczny: 501 020 810•kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@225.studio 
 2. Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znanym jako „RODO”).
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, przeprowadzania procesu płatności oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zakupu towarów może skutkować uniemożliwieniem złożenia i realizacji zamówienia Klienta.
 5. Dane osobowe pozyskane od Klienta przetwarzane są w następujących celach:
  • realizacji umów sprzedaży
  • prowadzenia marketingu produktów Sprzedawcy
  • badania skuteczności działań marketingowych
  • badania prawidłowości funkcjonowania systemu i platformy sprzedaży
  • potrzeb związanych ze sprawozdawczością księgową
  • obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy przez Klientów
 6. W związku z realizacją procesów opisanych w punkcie 5, Sprzedawca zbiera następujące rodzaje danych:
  • dane konta użytkownika – weryfikacja na potrzeby dostępu do konta (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)
  • dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • dane o logowaniu – weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie), statystyki korzystania (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)
  • historia transakcji – utrzymanie konta i zapewnienie dostępu do historii sprzedaży, śledzenie zamówienia przez klienta, statystyki korzystania, analizy i badanie rynku (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)
  • dane o płatności – wykonywanie umów sprzedaży (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • dane o dostępie – badanie zainteresowania określonymi produktami (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. Główną wytyczną, którą kieruje się Sprzedawca, jest przechowywanie danych klientów możliwie jak najkrócej, w powiązaniu z okresem potrzebnym na realizację procesu sprzedaży i dostawy zamówionych towarów. Niektóre dane są przechowywane w sposób ciągły na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta i powiązane z wykonywaniem usług przez niego zamówionych, np. przesyłanie newslettera lub utrzymywanie utworzonego Konta Klienta.
 8. Klient w każdej chwili może skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również możliwość zażądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
  Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
  • kontakt pisemny: ul. Nowogrodzka 4/2, 00-513 Warszawa• kontakt telefoniczny: 501 020 810• kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@225.studio 
 9. Klient posiada możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze możliwe środki technicznej, fizycznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem. Administrator przetwarza dane Klienta w sposób zgodny z zakresem zezwolenia przez Klienta oraz według wymogów prawa oraz ustawy RODO.
 11. W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępnić zebrane od Państwa dane dostawcom usług analitycznych, informatycznych i marketingowych, operatorowi systemu płatności Przelewy24 (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 28 RODO). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 12. Klient może dobrowolnie podać swój adres e-mail i zapisać się na newsletter. Adres e-mail jest przetwarzany w celach przesyłania ofert marketingowych. W każdym momencie klient może wypisać się z newslettera pisząc do nas maila kontakt@225.studio na z dopiskiem „Newsletter – rezygnacja”.

Regulamin Sklepu

1. Informacje o sklepie internetowym

 • Sklep działa pod adresami https://www.225.studio i https://sklep.225.studio
 • Sklep jest prowadzony przez Studio 225 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 4/2, właściciel marki Studio 225.
 • Sklep prowadzi sprzedaż biletów na warsztaty, szkolenia, spotkania, a także innych produktów, które znajdują się w ofercie Studia 225.
 • Kontakt: Studio 225 Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 4/2 , 00- 513 Warszawa mail: kontak@225.studio
 • Nr konta: 62109018700000000155116839

2. Zasady zakupów i płatności

 • Sklep prowadzi sprzedaż produktów oferowanych przez Studio 225 za pośrednictwem sieci Internet.
 • Produkty są stosownie opisane. Zawierają informacje o cenie.
 • Zakupów można dokonać po umieszczeniu produktów w Koszyku. Koszyk zawiera podgląd produktów, które zostały dodane przez kupującego. W każdej chwili można sprawdzić jego zawartość, odejmować lub dodawać produkty.
 • Koszt wysyłki ponosi Klient dokonujący zakupu.
 • Informacje o produktach w sklepie Studio 225 nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • Sklep zawiera wykaz dostępnych produktów. Ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Zakupów można dokonać bez rejestracji lub po zarejestrowaniu się w sklepie.
 • By złożyć zamówienie należy uzupełnić formularz, który zawiera informacje o liczbie produktów, sposobie zapłaty, dane kupującego, adresy wysyłki. Dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
 • Klient przed dokonaniem zakupu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go.
 • Sklep wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na adres mailowy, który podał w formularzu. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty klienta sklepu. Od momentu potwierdzenia zamówienia między sklepem a klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży. Płatności zrealizowane wcześniej będą traktowane jako przedpłata w ramach tejże umowy.
 • Sklep wystawia faktury VAT, na osobę fizyczną lub firmę, na zamówione produkty. W razie pytań odnośnie NIP-u na fakturze, prosimy o kontakt przez e-mail: kontakt@225.studio
 • Złożenie zamówienia obliguje do zapłaty. Sklep przyjmuje płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 • Rezygnacja bądź zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wystawienia faktury; w celu zmiany lub rezygnacji należy pisać na adres: kontakt@225.studio
 • Koszty przesyłki są podawane odrębnie.
 • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Terminy dostawy

 • Zamówienia realizowane są niezwłocznie od zaksięgowania wpłaty lub autoryzacji karty kredytowej.
 • Studio 225 zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z podania przez Klienta sklepu nieprawidłowego lub niepełnego adresu e-mail.

4. Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, będącemu konsumentem zgodnie z treścią ww. ustawy, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towarów, nie dotyczy to biletów na wydarzenia, zamówionych w sklepie Studio 225, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi pod wskazany przez niego adres.
 • W razie prawidłowego odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi wszystkie płatności dokonane podczas zakupu towaru.
 • By nastąpiło odstąpienie od umowy, Klient zobowiązany jest do:
  • a) wysłania mailowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: kontakt@225.studio.
  • b) do zwrotu nieuszkodzonego i niewybrakowanego towaru w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument odpowiada za stan towaru od chwili dostarczenia firmę kurierską lub pocztową zamówionego w Sklepie towaru.

5. Koszty wysyłki

 • Sklep pobiera opłatę za wysłanie przesyłki w wysokości zależnej od opłat, które nalicza Poczta Polska lub Kurier. Koszt wysyłki jest doliczany do zamówienia. Może ulec zmianie.
 • Przelewy24 nie są stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem, a Sklepem.

6. Reklamacje

 • W przypadku wykrycia wad zakupionych produktów lub niezgodności z opisem Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. W ramach reklamacji Klient może domagać się wymiany produktu na pozbawiony wad lub odstąpić od umowy.
 • W przypadku stwierdzenia wad produktu należy odesłać towar wraz ze stosownym opisem wady lub braku na adres Studia 225 z dopiskiem REKLAMACJA.
 • Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z wadliwym lub wybrakowanym towarem.

7. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych Klienta jest właściciel marki Studio 225, tj. Studio 225 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00- 513), ul. Nowogrodzka 4/2.
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas zainicjowania procesu zamówienia na towary i/lub usługi informacyjne o działalności wydawnictwa (wydarzenia, nowości) i tylko na ich potrzeby. Dane pochodzą z formularza, który Klient uzupełnia dobrowolnie podczas inicjowania zakupu lub podczas procesu rejestracji na stronie Sklepu.
 • Klient ma wgląd do swoich danych w panelu Moje konto. Może je uzupełniać lub zmieniać.
 • Dane są przechowywane oraz zabezpieczane zgodnie z przepisami prawa, tj. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2023 roku. Ewentualne zmiany będą udostępniane na stronie sklepu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu mają zastosowanie przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Postanowienia Regulaminu nie odnoszą się do osób nie będących konsumentami w myśl ww. ustawy.