Lidia Okruta-Magdziarz

Rozmazany portret Lidii Orkut Portret Lidii Orkut

Lidia Okruta-Magdziarz

 • Bio

  Lidia to psycholożka, coach, psychoterapeutka integracyjna i systemowa w trakcie szkolenia; pracuje z dorosłymi.
  Członek The British Psychological Society oraz Polskiego Towarzystwa
  Psychiatrycznego. Ukończyła studia magisterskie na wydziale psychologii na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji. W trakcie studiów odbyła także 2 letnie szkolenie z zakresu wsparcia psychologiczno-terapeutycznego ’Counselling Skills’.
  Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując ze stowarzyszeniem Polish Association Aberdeen, świadcząc pomoc psychologiczną Polakom przebywającym z dala od domu rodzinnego, doświadczającym trudności w sferze emocjonalnej i społecznej.
  W 2018r ukończyła szkołę coachów w Akademii TROP w Warszawie. Przez
  ostatnie lata rozwijała swój warsztat pracując z osobami dorosłymi, towarzysząc im w rozwoju kompetencji miękkich, budowaniu poczucia własnej wartości i sprawczości poprzez pracę coachingową oraz wsparcie psychologiczne. Obecnie jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w szkole Dialog, w nurcie integracyjnym oraz systemowym.
  Zajmuje się pracą z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, stresu, lęku, niskiego poczucia własnej wartości, oraz osobami doświadczających trudności w relacjach osobistych i zawodowych. Pracuje w oparciu o empatię i autentyczność w relacji, podąża za indywidualnymi potrzebami, gotowością i tempem klienta.

 • Kompetencje

  • Coaching, mentoring dla kobiet
  • Psychoterapia integracyjna
  • Councelling Skills
  • Empatia i autentyczność w relacji

Warsztaty, które prowadzi